1
برگزاری مسابقات ورزشی به مناسبت سوم خرداد به مناسبت سوم خرداد و سالروز آزاد سازی خرمشهر در مورخ02/03/1397 روز چهارشنبه در محل سالن تندرستی دانشگاه پیام نور مرکز گرمی به همت مدیریت فرهنگی و مسئول تربیت بدنی مرکز یک دوره مسابقات ورزشی در بین کارکنان برادر برگزار گردید این مسابقات با عنوان های «تنیس روی میز و دارت» بود که در رشته ورزشی دارت جناب آقای «سجاد رمضانی» و تنیس روی میز جناب آقای «رمضان عبدی» با پیشی گرفتن از رقیبان خود به مقام اول دست یافتند.


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر