1
برگزاری نشست پیشگیری اولیه از اعتیاد

       روز دوشنبه مورخ 11/10/96 راس ساعت 13 در محل اتاق جلسه دانشگاه پیام نور مرکز گرمی و به دعوت این مرکز، جلسه ای با حضور جناب آقای دکتر قاسمی ریاست محترم مرکز گرمی، جناب آقای دکتر قربانی ریاست محترم دانشکده پرستاری، جناب آقای میکائیلی ریاست محترم دانشگاه جامع علمی کاربردی، جناب آقای قلیزاده نماینده محترم حوزة علمیه و جناب آقای دکتر سعید لازمی نمایندة محترم دانشگاه آزاد اسلامی، همچنین مسئولین محترم مالی، پژوهشی، امور فرهنگی و سرکار خانم دکتر پور اصغر استاد مبرز  دانشگاه پیام نور مرکز گرمی در خصوص « هدف گذاری فعالیتهای دانشگاهی در مبارزه با مواد مخدر » تشکیل گردید.

در این جلسه جناب آقای دکتر قاسمی ریاست محترم دانشگاه با اشاره به هم مرزی جمهوری اسلامی ایران با افغانستان به عنوان اولین و مهم ترین تولید کننده و صادر کنندة مواد مخدر در جهان، ضمن ستایش از نقش ویژة نیروی محترم انتظامی و یادکرد شهدای این مبارزة بی امان، به ضرورت پیشگیری و آگاه سازی جامعة دانشگاهی و دانشجویان گرانقدر و تصمیم مرکز به برگزاری همایش ها، کارگاههای آموزشی، تهیة بروشور و انجام کارهای پژوهشی توسط دانشجویان تاکید کردند.

در ادامه آقای دکتر قربانی، آقای میکائیلی، آقای لازمی، آقای قلیزاده و همکاران دانشگاه پیام نور به اظهار نقطه نظرات و پیشنهادات خود پرداختند .

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر