2
تعیین محل آزمون (مهمان اضطراری) برای نیمسال دوم 97-96 تعیین محل آزمون (مهمان اضطراری) از تاریخ 1/2/97 لغایت 17/2/97 در سیستم گلستان فعال خواهد شد. دانشجویان جهت تعیین محل آزمون میبایست نسبت به پرداخت شهریه خود اقدام نمایند.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر