1
مهلت تغییر محل آزمون امتحانات پایان ترم دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد
براساس
تقویم آموزشی پیام نور زمان تعیین محل آزمون و مهمان اضطراری نیمسال دوم 97-96از 4 آذرماه 1396 آغاز و تا 14 آذرماه  ادامه دارد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر