1
برگزاری جلسه اندیشه ورزی قرآن کریم با حضور اساتید، کارکنان و دانشجویان مرکز گرمی در نمازخانه دانشگاه


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر