1
برگزاری مسابقات ورزشی به مناسبت هفته دولت و روز کارمند در محل سالن تندرستی و سلامت دانشگاه یک دوره مسابقات ورزشی تنیس روی میز و دارت با حضور کارکنان مرد دانشگاه برگزار گردید که در مسابقه تنیس روی میز نفرات اول تا سوم به ترتیب جناب آقای دکترداود تارویردی زاده ، سید ناصر صالح پور و رمضان عبدی شدند. در مسابقه دارت نیز آقایان رسول رستمی ، سجاد رمضانی و دکتررمضان عبدی به ترتیب نفرات اول تا سوم شدند.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر