سرکارخانم طاهره فرخی 

رئیس اداره خدمات آموزشی 

تحصیلات : کارشناسی ارشد 
 
ارتباط مستقیم : 32643906