سرکار خانم مینا داوران

سمت: مسئول امور اداری و پشتیبانی

تحصیلات: فوق لیسانس

تلفن تماس: 32644841

بيشتر