دانشگاه پيام نور برگزار مي كند: اولين دوره مسابقات مجازي آمادگي جسماني ويژه اعضاء هيات علمي، كاركنان و دانشجويان دانشگاه پيام نور برگزار مي كند:

اولين دوره مسابقات مجازي آمادگي جسماني ويژه اعضاء هيات علمي، كاركنان و دانشجويان


 
 
امتیاز دهی