اولین مرحله رزمایش کمک های مومنانه اولین مرحله رزمایش کمک های مومنانه در جهت کمک به خانواده دانشجویان آسیب دیده از بیماری کرونا در راستای عمل به فرمایشات مقام معظم رهبری همزمان با شب های قدر ماه مبارک رمضان  اولین مرحله رزمایش کمک های مومنانه در جهت کمک به خانواده دانشجویان آسیب دیده از بیماری کرونا برگزار گردید.
 
امتیاز دهی