اپلیکیشن حال من خوب است این اپیکیشن مخصوص دانشجویان می باشد، با توجه به تصویر پیوستی امکان راه اندازی وجود دارد.
 
امتیاز دهی