اطلاعيه شماره (1) آغاز كلاسهاي الكترونيكي به اطلاع اساتيد محترم مي رساند كلاسهاي دانشگاه از روز 23 به صورت مجازي شروع شد
 
امتیاز دهی