اولین همایش توسعه پایدار روستایی با تاکید بر منطقه مغان(گرمی)
اولین همایش منطقه ای توسعه پایدار روستایی (با تاکید بر منطقه مغان)
 امروزه مفهوم توسعه پایدار یک مفهوم ضمنی و صرفا زیست محیطی سازمان یافته نیست. سازمان ملل متحد در یک رشته کنفرانس های بین المللی تخصصی در زمینه توسعه پایدار ازمفاهیمی چون توسعه پایدار اقتصادی، توسعه پایدار اجتماعی و توسعه پایدار روستایی نام می برند. به بیان دیگر توسعه پایدار به تنهایی مفهومی کلی است و برای تحقق آن نیاز است مفهوم پایداری در هر یک از بخش ها و نواحی کشور تحقق پیدا نماید. نقش و جایگاه روستاها در فرایند های توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در مقیاس محلی، منطقه ای، ملی و بین المللی و پیامدهای توسعه نیافتگی مناطق روستایی چون فقر گسترده، نابرابری فزاینده، رشد سریع جمعیت، بیکاری، مهاجرت، حاشیه نشینی شهری و غیره موجب توجه به توسعه روستایی و حتی تقدم آن بر توسعه شهری گردیده است. سالها مطالعه و پژوهش در حوزه مسائل توسعه روستایی موجب ایجاد مدلها و تحلیل های نظری و کاربردی بسیاری شده است، به گونه ای که توسعه روستایی را همان گونه که گفته شد مهمتر و ضروریتر از توسعه شهری معرفی می کند. با وجود این توسعه روستایی در ایران در بعد نظری دارای فقر مفهومی و در بعد اجرائی دارای فقر برنامه و برنامه ریزی است. حال هر دو مشکل در ایران نیازمند هم اندیشی متخصصان و تحلیل دیدگاههای صاحب نظران توسعه است. هدف از برگزاری این همایش بررسی مسائل و مشکلات مناطق روستایی منطقه مغان و اشاعه نتایج تحقیقات و مطالعات روستایی محققان و فعالان در این زمینه می باشد تا با هم اندیشی محققان و مسئولان اجرایی منطقه بتوان راهکارهای جهت بهبود و توسعه منطقه ارائه نمود.
محور های همایش:
 - توسعه پایدارروستایی، چشم اندازها، چالشها، پارادیم ها و رویکردها - طرحهای توسعه روستایی (طرح هادی، طرح بهسازی، نوسازی مساکن روستایی) - اشتغال، کارافرینی و صنایع خرد و متوسط روستایی - تعاونی هاف مشارکت و تشکل های روستایی (مدیریت روستایی، شوراها، تشکل ها و سازمانهای مردم نهاد) - کاهش فقر، امنیت غذایی و معیشت پایدار روستایی - مدیریت و برنامه های توسعه روستایی - محیط زیست، منابع طبیعی و توسعه پایدار روستایی - توسعه پایدار روستایی، زنان و جوانان روستایی - اعتبارات و سرمایه گذاری در توسعه پایدار روستایی و کشاورزی - گردشگری و توسعه پایدار روستایی - تحقیقات، آموزش، ترویج و توسعه پایدار روستایی - تحقیقات پایه کشاورزی (باغبانی، زراعت، علوم دامی، گیاه پزشکی، اصلاح گیاهان و فناوریهای زیستی و ...) و توسعه پایدار روستایی - مدیریت مخاطرات محیطی (لغزش، سیل، زلزله، باد و...) در توسعه پایدار روستایی - مدیریت ریسک، بیمه و بازاریابی محصولات کشاورزی در توسعه پایدار روستایی - ارائه تجارب عملی فعالان و پیشکسوتان مرتبط با زمینه توسعه روستایی و کشاورزی

با توجه به استقبال بی نظیر و گسترده از اولین همایش منطقه ای توسعه پایدار روستایی (با تاکید بر منطقه مغان) و تماس های فراوان و پی در پی پژوهشگران عزیز آخرین مهلت ارسال مقالات تا 30 خرداد ماه تمدید گردید
 زمان اعلام نتایج داوری: 30 تیر ماه
آخرین مهلت ثبت نام: 30 شهریور ماه
 زمان برگزاری همایش: 15 و 16 مهر ماه 
 آدرس سایت همایش: www.pnu-seminar.ir

 
امتیاز دهی