كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
اخبار
اخبار
اخبار
اخبار
اخبار
اخبار
متون عمومي
متون عمومي
منو
ورود
اولین همایش توسعه پایدار روستایی با تاکید بر منطقه مغان(گرمی)
اولین همایش منطقه ای توسعه پایدار روستایی (با تاکید بر منطقه مغان)
 امروزه مفهوم توسعه پایدار یک مفهوم ضمنی و صرفا زیست محیطی سازمان یافته نیست. سازمان ملل متحد در یک رشته کنفرانس های بین المللی تخصصی در زمینه توسعه پایدار ازمفاهیمی چون توسعه پایدار اقتصادی، توسعه پایدار اجتماعی و توسعه پایدار روستایی نام می برند. به بیان دیگر توسعه پایدار به تنهایی مفهومی کلی است و برای تحقق آن نیاز است مفهوم پایداری در هر یک از بخش ها و نواحی کشور تحقق پیدا نماید. نقش و جایگاه روستاها در فرایند های توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در مقیاس محلی، منطقه ای، ملی و بین المللی و پیامدهای توسعه نیافتگی مناطق روستایی چون فقر گسترده، نابرابری فزاینده، رشد سریع جمعیت، بیکاری، مهاجرت، حاشیه نشینی شهری و غیره موجب توجه به توسعه روستایی و حتی تقدم آن بر توسعه شهری گردیده است. سالها مطالعه و پژوهش در حوزه مسائل توسعه روستایی موجب ایجاد مدلها و تحلیل های نظری و کاربردی بسیاری شده است، به گونه ای که توسعه روستایی را همان گونه که گفته شد مهمتر و ضروریتر از توسعه شهری معرفی می کند. با وجود این توسعه روستایی در ایران در بعد نظری دارای فقر مفهومی و در بعد اجرائی دارای فقر برنامه و برنامه ریزی است. حال هر دو مشکل در ایران نیازمند هم اندیشی متخصصان و تحلیل دیدگاههای صاحب نظران توسعه است. هدف از برگزاری این همایش بررسی مسائل و مشکلات مناطق روستایی منطقه مغان و اشاعه نتایج تحقیقات و مطالعات روستایی محققان و فعالان در این زمینه می باشد تا با هم اندیشی محققان و مسئولان اجرایی منطقه بتوان راهکارهای جهت بهبود و توسعه منطقه ارائه نمود.
محور های همایش:
 - توسعه پایدارروستایی، چشم اندازها، چالشها، پارادیم ها و رویکردها - طرحهای توسعه روستایی (طرح هادی، طرح بهسازی، نوسازی مساکن روستایی) - اشتغال، کارافرینی و صنایع خرد و متوسط روستایی - تعاونی هاف مشارکت و تشکل های روستایی (مدیریت روستایی، شوراها، تشکل ها و سازمانهای مردم نهاد) - کاهش فقر، امنیت غذایی و معیشت پایدار روستایی - مدیریت و برنامه های توسعه روستایی - محیط زیست، منابع طبیعی و توسعه پایدار روستایی - توسعه پایدار روستایی، زنان و جوانان روستایی - اعتبارات و سرمایه گذاری در توسعه پایدار روستایی و کشاورزی - گردشگری و توسعه پایدار روستایی - تحقیقات، آموزش، ترویج و توسعه پایدار روستایی - تحقیقات پایه کشاورزی (باغبانی، زراعت، علوم دامی، گیاه پزشکی، اصلاح گیاهان و فناوریهای زیستی و ...) و توسعه پایدار روستایی - مدیریت مخاطرات محیطی (لغزش، سیل، زلزله، باد و...) در توسعه پایدار روستایی - مدیریت ریسک، بیمه و بازاریابی محصولات کشاورزی در توسعه پایدار روستایی - ارائه تجارب عملی فعالان و پیشکسوتان مرتبط با زمینه توسعه روستایی و کشاورزی

با توجه به استقبال بی نظیر و گسترده از اولین همایش منطقه ای توسعه پایدار روستایی (با تاکید بر منطقه مغان) و تماس های فراوان و پی در پی پژوهشگران عزیز آخرین مهلت ارسال مقالات تا 30 خرداد ماه تمدید گردید
 زمان اعلام نتایج داوری: 30 تیر ماه
آخرین مهلت ثبت نام: 30 شهریور ماه
 زمان برگزاری همایش: 15 و 16 مهر ماه 
 آدرس سایت همایش: www.pnu-seminar.ir

 
امتیاز دهی