2
نشست صمیمی ریاست محترم دانشگاه با دهیاران بخش موران در جهت جذب حداکثری دانشجو  

روز دوشنبه مورخ 30/07/1397ریاست محترم دانشگاه پیام نور مرکز گرمی جناب آقای دکتر قاسمی طی دیدار هماهنگ شده با دهیاران شریف منطقه موران که با عنایت ویژه بخشدار محترم موران جناب آقای دکتر هاشمیان اتفاق افتاده بود، ضمن ابلاغ سلام و درود مقامات استانی و سازمانی دانشگاه، به تشریح روند پیدایش ، رشد و وضع فعلی دانشگاه پیام نور گرمی پرداختند.

ایشان با اشاره به اهمیت علم و دانش اندوزی فارغ از جنبه های مادی و دنیوی، دهیاران را به عنوان منادیان علم و حامیان و بازوی این دانشگاه در تبلیغ نظام منحصر به فرد آموزشی این مرکز مورد خطاب قرار داده و خواستند تا آنها نیز با تبیین مزیتهای تحصیل در پیام نور به انبوه مخاطبان روستایی از هر فرصت پیش آمده استفاده کرده قدمی موثر در پیشرفت علمی شهرستان و حمایت عملی از دانشگاه پیام نور بردارند.

جناب آقای دکتر قاسمی در ادامه به یادکرد رشته ها و مزایای تحصیل در دانشگاه ، اهمیت تحصیل مجدد برای دارندگان مدارک عالی تحصیلی و مسائل مهم دیگرپرداختند.

در پایان بخشدار محترم و دهیاران گرامی ضمن ابراز احساسات ، آمادگی خود را برای همکاری صمیمانه اعلام کردند.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر