جدید
فرایند ثبت نام و تشکیل پرونده فیزیکی در دانشگاه برای پذیرفته شدگان جدید

فرایند ثبت نام و تشکیل پرونده فیزیکی در دانشگاه برای پذیرفته شدگان جدید:

 

1- ثبت نام اینترنتی(غیرحضوری)ودریافت پرینت تاییدیه ثبت نام اینترنتی(غیر حضوری)

 

2- مراجعه به دانشگاه با همراه داشتن برگه ثبت نام اینترنتی ودریافت وتکمیل فرمهای ثبت نام از ادره پذیرش وثبت نام

 

3- اصل شناسنامه (کپی از تمام صفخات آن 2سری)

 

4- اصل کارت ملی (کپی از تمام صفخات آن 2سری)

 

5- عکس با زمینه روشن(12قطعه برای برادران مشمول( 6 قطعه برای دارندگان کارت پایان خدمت ومعافیت دائم وخواهران

 

6- اصل مدرک مشخص کننده وضعیت نظام وظیفه (ویژه آقایان و کپی آن دوسری)

 

7-  اصل مدرک دیپلم متوسطه(کپی 2سری)

 

8-  اصل مدرک پیش دانشگاهی یا دیپلم نظام قدیم یا فوق دیپلم(کپی آن 2سری)

 

9- اصل کارنامه )ریزنمرات)دوره دیپلم ودوره پیش دانشگاهی(کپی آن 2سری)

 

10- اصل رسید پستی تائیدیه تحصیلی دوره  پیش دانشگاهی(کپی آن 2سری)

 

11- گواهی اشتغال به کار و اصل حکم کارگزینی مربوط به استفاده کنندگان از سهمیه کارمندی

 

12-گواهی تائیدیه سهمیه ایثارگری ازمراجع ذیربط مربوط به استفاده کنندگان از سهمیه ایثارگری

 

13-گواهی موافقت با ادامه تحصیل از یگان خدمتی برای پرسنل نیروی انتظامی،نظامی وهنگ مرزی

 

12- تهیه پوشه وگیره از بوفه دانشگاه

تذکر مهم: ثبت نام نهایی وقطعی کلیه پذیرفته شدگان جدید،منوط به تشیکیل پرونده فیزیکی در دانشگاه در مهلت مقرر می باشد درغیر اینصورت مشکلات وپیامدهای مربوطه برعهده دانشجو می باشد.

 

 

 

 

 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر