جدید1
اطلاعیه پذیرش برگزیدگان علمی دانش آموختگان کارشناسی برای ورود به دوره کارشناسی ارشد سال تحصیلی 94-93(تاریخ درج: 18/04/93)


بسمه تعالی

اطلاعیه پذیرش برگزیدگان علمی دانش آموختگان کارشناسی

برای ورود به دوره کارشناسی ارشد سال تحصیلی 94-93

دانشگاه پیام نور بدون شرکت در آزمون

 

بر اساس آئین نامه ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره های بالاتر

به اطلاع می رساند؛ دانشگاه پیام نور به منظور فراهم نمودن زمینه جذب برگزیدگان علمی و مستعد مقطع کارشناسی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور و در راستای اجرای بند 2-2 ماده 2 آئین نامه ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره های بالاتر  به شماره 22354/و مورخ 2/3/91 شورای هدایت استعدادهای درخشان  وزارت علوم  تحقیقات و فناوری نسبت به پذیرش دانشجو از بین  برگزیدگان علمی واجد شرایط اختصاصی و عمومی مندرج در آئین نامه مذکور در دوره های کارشناسی ارشد  اقدام می نماید .( آئین نامه مذکور در پایگاه اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org در قسمت استعدادهای درخشان قابل رویت می باشد.)

*متقاضیان می توانند جهت اطلاع از وضعیت تحصیلی ( اسامی 10 % برتر دانشجویان مقطع کارشناسی ) با مراجعه به پایگاه اینترنتی دانشگاه پیام نور به نشانی http://pnu.ac.ir( مرکز سنجش و آزمون) .اطلاع کسب نموده و از تاریخ 15/4/93لغایت 31/4/93 از طریق پایگاه اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

تذکرمهم :اعلام اسامی نفرات برتر کشوری دانشگاه پیام نور از طریق پرتال دانشگاه و اعلام به کلیه استانها می باشد و واجدین شرایط جهت تائید رتبه و فرم « معرفی نامه متقاضیان حائز شرایط آئین نامه شماره 22354/و مورخ 2/3/91 برای ورود به مقطع کارشناسی ارشد » ( نمونه پیوست )  با مراجعه به مرکز استان توسط ریاست محترم مرکز استان و یا معاون محترم آموزشی اقدام نمایند.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر