اطلاعیه3
قابل توجه کلیه دانشجویان- -تغییر اسم درس تربیت بدنی1و2
قابل توجه کلیه دانشجویان- -تغییر اسم درس تربیت بدنی1و2


از نیمسال اول 93-94 درس "تربیت بدنی" بجای درس " تربیت بدنی 1 " و درس " ورزش 1" بجای درس " تربیت بدنی 2 " ارائه گردیده است لازم بذکر است درس " تربیت بدنی ویژه " بجای درس تربیت بدنی و درس
" ورزش ویژه " بجای درس ورزش 1 جهت دانشجویان دارای معلولیت های جسمانی ، معافیت های پزشکی (دارای پرونده پزشکی مبنی بر عدم انجام فعالیت های ورزشی )و سالمندان جایگزین شده است.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر