نشست صمیمی مسئولین تشکلهای دانشجویی و فعالین فرهنگی با ریاست دانشگاه نشست صمیمی مسئولین تشکلهای دانشجویی و فعالین فرهنگی  با ریاست دانشگاه روز شنبه مورخه 94/4/20 راس ساعت 11 قبل از ظهر در اتاق جلسه دانشگاه برگزار شد.
در این جلسه ابتدا ابراهیمی مسئول فرهنگی دانشگاه گزارشی از مسائل فرهنگی ارائه نمودند. سپس در ادامه دکتر اسکندرپور رئیس دانشگاه از حضور دانشجویان با توجه به روزه دار بودن تقدیر و تشکر نموده و طی سخنانی به بیان فضایل این ماه و بهره مندی از شبهای قدر پرداختند. ایشان همچنین فعالین فرهنگی را با رعایت اصول فرهنگی اخلاق مداری و دوری از افراط و تفریط در کارها و ایجاد شور و نشاط بین دانشجویان توصیه نمودند. در ادامه رئیس دانشگاه با عنایت به نامگذاری سال 94 از سوی مقام معظم رهبریف همدلی و همزبانی را مهمترین عامل در راستای پیشبرد امورات عنوان، بر تعامل هر چه بیشتر اعضا تاکید نمودند.
دکتر اسکندرپور هچنین بر کیفی بخشی فعالیتهای فرهنگی و استفاده از ایده ها و نظرات دانشجویان تاکید کردند. در پایان حاضرین به بیان نظرات و مسائل حوزه فعالیت خود پرداختند.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر