اطلاعيه شماره (1) ستاد امتحانات: نحوه ارزشيابي نمرات ميانترم. اطلاعیه شماره (۱) ستاد امتحانات دانشگاه پیام نور استان اردبیل
۱-    نحوه ارزشیابی نمرات میانترم :
اخذ امتحان میانترم برای کلیه دروس (دروس عمومی و غیر عمومی) بر عهده مدرس گرامی خواهد  بود. دربستر (ادوب کانکت و یا اپلیکیشن  پیام من  و ...)
نکته مهم نمره میانترم ۸ از۲۰ ومهلت ثبت درسیستم گلستان تا ۹۹/۱۰/۲۲ماه میباشد.
 
امتیاز دهی