اطلاعيه بسيار مهم: در خصوص آزمون دروس عمومي.

دانشجويان گرامي،  امتحانات دروس عمومي بصورت سراسري و در تاريخ قيد شده در كارت آزمون و در ذيل همين پيام  از طريق بستر http://sanjesh3.pnu.ac.ir/login/index.php برگزار خواهد شد.
نام كاربري= شماره دانشجويي
رمز ورود= كد ملي
ورود به پنل يك هفته مانده به امتحان فعال خواهد شد.

 
امتیاز دهی