آخرین فرصت حذف و اضافه تا 13 اسفندماه سال 99

امكان حذف و اضافه دروس و ثبت نام و انتخاب واحد (براي دانشجوياني كه تا كنون ثبت نام نكرده اند) نيمسال دوم 00-99 تا تاريخ 99/12/13از مسير زير فعال است.لازم به ذكراست اين آخرين فرصت جهت ثبت نام و انتخاب واحد مي باشد.

ثبت نام -----> عمليات ثبت نام -------> ثبت نام اصلي

 
امتیاز دهی